Duurzaam%20helvoirt%20omstreken

Zes vertegenwoordigers van de 5 deelnemende agrarische bedrijven samen op de foto (Affect Fotografie, Helvoirt)

V.l.n.r.: Hanneke van de Corput (de Kruishoeve, varkensbedrijf), Bas Combee (koeienbedrijf), Bart en Carla Verhoeven (melkgeitenbedrijf), Bart Ekkendonk (schapenbedrijf), Mark van Asseldonk (koeienbedrijf)


HOT%20Helvoirt%20Haaren

HOT%20Helvoirt%20Haaren 8

Kick-off voor opwek zonne-energie op Duinboer-daken

Samenwerking met energie coöperatie HOT leidt tot win-win situatie voor boer en burger

Er zijn veel keukentafelgesprekken aan vooraf gegaan, maar nu is het ‘vooruit met de geit’.

Vijf boeren, gevestigd in de omgeving van de Loonse & Drunense Duinen, gaan daken van hun stal of schuur vol leggen met zonnepanelen en duurzame stroom produceren. Daarvoor hadden zij op donderdag 9 december de ‘kick-off’. De stroom die dit gaat opleveren is voor de helft bestemd voor eigen gebruik, en voor de andere helft voor de nieuwe, lokale Coöperatie Zonnemaatje Duinboeren. In totaal zal er in de loop van 2022 ongeveer 1.070 kiloWattpiek (kWp) worden gerealiseerd, wat met ongeveer 3000 zonnepanelen zal worden opgewekt.

Samenwerking
Coöperatie HOT staat aan de lat voor de ontwikkeling van dit project, met voorzitter Jan Peters voorop. Hij kreeg medewerking van de Stichting Duinboeren voor het idee om – naast duurzaam en gezond voedsel – ook duurzame stroom te gaan produceren voor de regio. En dan zeker niét op landbouwgrond, maar op daken van bedrijfsgebouwen. Na een voorlichtingsavond voor aangesloten Duinboeren volgden gesprekken met enkele tientallen geïnteresseerden. Er groeide vertrouwen in de plannen, met vijf enthousiaste deelnemers als voorlopig resultaat. Een prima basis om te starten met de uitvoering, en er is nog kans dat deze ‘kopgroep’ dit jaar nog versterking krijgt van één of enkele Duinboeren. Het is de bedoeling dat de omvang van dit Duinboeren project zich (minimaal) gaat uitstrekken over de gemeenten Heusden, Loon op Zand, Udenhout en Vught en dus over de regio Brabant NO en Hart van Brabant.

Intussen onderhoudt coöperatie HOT nauw contact over dit project met zes collega energie coöperaties die actief zijn rondom het duingebied: HOT, VET-Vught, Energiek Heusden, ECLopZ (Loon op Zand), ECU (Udenhout), 013, en DEC-Oisterwijk. Er wordt samengewerkt, zowel in het enthousiasmeren van de boeren als voor het werven van burgers die in de omgeving wonen. Met als doel een duurzaam en lokaal product.

Stroomopbrengsten
Ongeveer de helft van de door elk zonnedak opgewekte stroom is bestemd voor eigen gebruik op de boerenbedrijven (deze zonnepanelen worden gefinancierd door de boeren). Zonnemaatje Duinboeren financiert de ‘rest’ (zo’n 1500 panelen) en gaat deze ‘collectieve’ daken 15 jaar lang exploiteren voor de deelnemende leden, volgens nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Na deze periode worden de panelen eigendom van de boer en wordt de elektriciteit door de boeren zelf gebruikt, of op de energiemarkt verkocht.

Verantwoord avontuur met ‘win-win’ doel
De uitvoering van dit project wordt een hele onderneming voor de partijen. Immers, er wordt één aparte coöperatie opgericht voor vijf (!) opwek locaties, er is overleg nodig met de netbeheerder, daken worden zo nodig versterkt, huurovereenkomsten voor de daken worden opgesteld en verzekeringen worden afgesloten. Er worden investerende burgers geworven, en subsidies moeten worden toegekend voordat met de aanleg van de opwek installaties begonnen kan worden. Coöperatie HOT helpt en adviseert de boeren met raad en daad: bij het verbeteren van de daken, de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en (niet onbelangrijk tegenwoordig), de aansluiting op het elektriciteitsnet. Op deze manier worden krachten gebundeld en ontstaat er een win-win situatie met een goede ‘business-case’ voor alle partijen.

Tweede ‘Zonnemaatje’ project
Na het succesvolle project Zonnemaatje Nemerstroom, dat begin 2021 bij de Rioolwaterzuivering installatie (RWZI) in Haaren in bedrijf kwam, wordt dit het tweede Zonnemaatje project dat HOT ontwikkelt. Het typerende van de Zonnemaatje aanpak is dat deelnemers (en boeren die hun dak beschikbaar stellen) worden ontzorgd. Sommige deelnemers willen bijvoorbeeld geen zonnepanelen op hun eigen dak. Anderen hebben al panelen (voor eigen verbruik), maar willen extra investeren in collectieve daken in de regio. Het motto van Zonnemaatje is dan ook ‘Zonne-energie zonder zorgen, met een mooi rendement voor alle betrokkenen’.

Heeft u interesse voor deelname aan Zonnemaatje Duinboeren?
Wanneer u woont in de gemeente Vught (Helvoirt, Cromvoirt, Vught), of in één van de andere plaatsen rondom de Loonse- en Drunense Duinen? Dan is er kans dat u in één van de 5 ‘postcode rozen’ van de eerste fase van het project gaat vallen en in aanmerking komt voor deelname aan Zonnemaatje Duinboeren. Uiteindelijk gaat de wervingsactie voor leden zich uitstrekken van ’s-Hertogenbosch tot en met Tilburg en van Waalwijk tot en met Boxtel

Ga naar Zonnemaatje.nl voor meer informatie over het project. U kunt daar uw belangstelling kenbaar maken door uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich telefonisch aanmelden als belangstellende? Dat kan via:
zonnemaatje@duinboeren.nl of 06-22123917 (Tiny Vermeer)

Logo%20HOT%20def

Schrijf in voor de nieuwsbrief

* verplicht veld